Sanirom

Terms of use

  1. ACORD

Prin utilizarea www.sanirom.ro, este necesar să fiți de acord cu Termenii de utilizare (denumite în continuare Document/ul). Vă rugăm să le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii de utilizare va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului www.sanirom.ro sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare. Prin denumirea de Utilizator se înțelege orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul.

  1. CARACTERUL OBLIGATORIU

Folosirea www.sanirom.ro implică aderarea Utilizatorului la Termenii de utilizare prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

Accesul se face exclusiv prin accesarea website-ului public disponibil la adresa www.sanirom.ro.

Prin folosirea Website-ului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură serviciilor Website-ului, în conformitate cu legislația română în vigoare.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Website precum și la alte servicii oferite de prin intermediul Website-ului.

Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze www.sanirom.ro.

  1. CONȚINUT

Conținutul reprezintă toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv:

  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către www.sanirom.ro către Utilizator, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • date referitoare la www.sanirom.ro sau alte date privilegiate.

 

Conținutul Website-ului include dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website. Acest conținut este proprietatea www.sanirom.ro, fiindu-ne rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de www.sanirom.ro, includerea oricărui conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.sanirom.ro sau asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al www.sanirom.ro.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului și cu acordul www.sanirom.ro.

În cazul în care www.sanirom.ro conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.

Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea www.sanirom.ro față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a conținutului Website-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. www.sanirom.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment.

  1. CONTACT

www.sanirom.ro publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Utilizator. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Utilizatorul permite www.sanirom.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea www.sanirom.ro de a contacta Utilizatorul.

www.sanirom.ro își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

  1. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Website-ul.

  1. LITIGII

Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Utilizator și www.sanirom.ro se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.

  1. FEEDBACK

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu www.sanirom.ro, vă rugăm să ne contactați la sanirom93@gmail.com.